Spolupracující ministerstva

Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo obrany
Armáda ČR
Úřad vlády
Ministerstvo průmyslu
Ministerstvo práce

Partnerské nemocnice
Nemocnice Na Bulovce
FN Motol
Ústřední vojenská nemocnice
FN Olomouc
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
FN Hradec Králové
FN Ostrava
FN Vinohrady

Partnerské organizace
Care
Caritas
Adra
UNHCR