Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život.

MEDEVAC je realizován v podobě humanitárních evakuací osob na léčení do ČR, vysílání českých lékařských týmů do zahraničí, odborných stáží lékařů z postižených oblastí a poskytování peněžních darů do na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury.

 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2018

 • vyslání 14 lékařských týmů do zahraničí
 • 896 odborných operačních výkonů v zahraničí (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie a traumatologie)
 • více jak 1200 odborných vyšetření s diagnostikou
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Libanon, Senegal)
 • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Afghánistánu
 • 2 odborné stáže v oblasti rehabilitace zdravotnického personálu v českých nemocnicích v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví pro celkem 11 ukrajinských odborníků
 • 2 školení zahraničního personálu v oblasti ergoterapie a fyzioterapie na Ukrajině pro více jak 100 osob
 • 4 peněžní dary v celkové výši 20 mil. Kč na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Iráku, Libyi, Nigeru a na Ukrajině (ADRA Int., CARE Int., Caritas Int., ICRC)
 • účast programu MEDEVAC na Dnech Evropy 2018
 • Zorganizování první výstavy programu s názvem „Létající lékaři“ v Národní technické knihovně v Praze v termínu 5. 2. – 16. 3. 2018, její zapůjčení do zahraničí (Ammán, Brusel, Ženeva) a do partnerských nemocnic (FN Olomouc, VFN)

 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2017

 • vyslání 19 lékařských týmů do zahraničíza účasti 6 českých nemocnic (FN Motol, VFN, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, ÚVN)
 • 957 odborných operačních výkonů v zahraničí(oftalmologie, traumatologie, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie, dětská kardiochirurgie, gynekologie, ORL)
 • 935 odoperovaných pacientů(Jordánsko, Irák – region Iráckého Kurdistánu, Senegal, Maroko, Kambodža)
 • více jak 1500 odborných vyšetření s diagnostikou
 • provedení 210 neinvazivních zákroků
 • 6 rekognoskačních cest do zahraničíza účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák – Region iráckého Kurdistánu, Libnonu, Ukrajina, Maroko, Senegal, Etiopie)
 • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny
 • 1 návštěva zahraničních lékařů v ČRv rámci příprav budoucích misí
 • 3 odborné stáže zahraničních lékařů, lékařek a zdravotnického personáluv českých nemocnicích pro celkem 11 osob
 • 1 školenízaměřené na rehabilitaci na Ukrajině (15 účastníků)
 • partnerství programu MEDEVAC pro konferenci Pražské chirurgické dny 2017
 • účast programu MEDEVAC na Pražské muzejní noci 2017
 • 2 peněžní daryv celkové výši 9 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů v Iráku – Mosulu (Caritas, CARE)

 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2016

 • vyslání 15 lékařských týmů do zahraničí
 • 622 odborných operačních výkonů v zahraničí
 • více jak 800 odborných vyšetření s diagnostikou
 • provedení 231 neinvazivních zákroků – injekcí do kolenních kloubů
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák – Region iráckého Kurdistánu, Maroko, Jordánsko)
 • 2 návštěvy zahraničních lékařů v ČR v rámci příprav budoucích misí,
 • uskutečnily se 3 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny a z Keni (5 pacientů, z toho 3 děti + 3 osoby jako zákonný doprovod),
 • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (16 osob – Keňa, Irák – Region iráckého Kurdistánu),
 • Konference Pražské chirurgické dny – jeden den věnovaný Programu MEDEVAC,
 • Peněžní dary v hodnotě 11,5 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů na Ukrajině, v Libanonu a v Iráku

 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2015

 • vyslání 12 lékařských týmů do zahraničí
 • 244 odborných operačních výkonů v zahraničí
 • více jak 500 odborných vyšetření s diagnostikou
 • provedení 33 neinvazivních zákroků v zahraničí
 • zorganizování a zabezpečení provedení 1 složité kardiochirurgické operace v zahraničí na urgentní žádost UNHCR
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi
 • uskutečnily se 2 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR (10 pacientů a pacientek + 3 osoby jako zákonný doprovod)
 • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (9 osob).

 

Více na oficiálních stránkách programu MEDEVAC.

Nejnovější komentáře

  Archiv

  Rubriky

  • Žádné rubriky